Privacy

PRIVACY VERKLARING

Pura Bella Schoonheidsinstituut hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar u toe.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het maken van een online reservatie, dan bieden wij de mogelijkheid om u te registreren met een account en persoonlijke informatie in te vullen.

Verwerkingsdoeleinden

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

– Voor- en achternaam

– Emailadres

– Geslacht

– Adres en woonplaats

– Telefoonnummer

– IP-adres

 

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en verdraagbaarheid van de persoonsgegevens. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f). Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

– zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: sophie@purabella.be;

– een brief te richten aan Pura Bella Schoonheidsinstituut, Rijmenamseweg 51B, 2820 Bonheiden, België.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik het geldige privacy beleid en gebruikersvoorwaarden. Pura Bella behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacy beleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.purabella.be en sophie@purabella.be.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.